Vedení účetnictví

 

Našim klientům poskytujeme kompletní účetní servis:

  • zavedení účetnictví včetně účetních směrnic, poradenství při výběru a implementaci vhodného účetního systému
  • propojení finančních systémů s provozním softwarem
  • účetní poradenství, vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, vyhotovení ročních účetních uzávěrek
  • zpracování kompletní mzdové agendy
  • rekonstrukce účetnictví za předchozí i běžná účetní období
  • zpracování a podání přiznání k pravidelně placeným daním (daň z příjmu právnických i fyzických osob, DPH, silniční daň, spotřební daně
  • zastupování na úřadech (finanční úřady, ČSSZ, zdravotní pojišťovny)
  • kontrola formální správnosti účetních dokladů a kontrola daňové uznatelnosti nákladů