Poradenství

 

  • analýza existujících obchodnězávazkových vztahů
  • zpracování obchodněprávního due-diligence firmy
  • revize a připomínkování návrhů smluv
  • návrh rámcových a vzorových smluv šitých na míru
  • asistence při vyjednávání závazkových vztahů s obchodními partnery
  • analýza a optimalizace organizační struktury a vnitřních procesů firmy - návrh koncepce kompetenční strategie (oběhy dokladů, podpisové řády, směrnice, pokyny)
  • zavedení standardizovaného systému řízení firmy